Thursday, 19 November 2015

SOAL JAWAB TAJUK PENTING BAB 1, TINGKATAN 4 2015

1. " Cikgu, apakah maksud ekonomi?' Kata Syaziela.

Anda sebagai cikgu, terangkan persoalan yang dikemukan oleh Syaziela ( 3m )

Jawapan

- Ekonomi ialah satu bidang sains sosial 
- yang mengkaji bagaimana manusia menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terhad 
- untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad.


Arif : Lama tak jumpa awak Saiful. Awak buat apa sekarang?

Saiful: Aku sedang  usahakan perniagaan  Kedai Perabot, Maju. Aku guna pinjaman bank sebanyak RM200 000 dan sewa  sebuah lot kedai di  Kangar dengan bantuan dua orang pekerja

2. a) Jelaskan sumber ekonomi dalam situasi di atas
    b) Bolehkah Encik Saiful dianggap dianggap sebagai usahawan. Jelaskan pendirian anda

Jawapan

a) i.  Modal - Pinjaman bank RM200,000
    ii. Tanah - Sebuah lot kedai
    iii. Buruh - Dua orang pekerja

b) Ya
     - Mengusahakan perniagaan kedai perabot maju
     - Menggabungkan faktor pengeluaran modal dan tanah
     - Menanggung risiko ketidakpasti perniagaan
     - Mendapat ganjaran untung  

3. Jadual  di bawah berkaitan dengan syarikat Rohaimi  Berhad

Teknik pengeluaran
Laksa (kg)
Bihun (kg)
A
20 
40 
B
40 
35 

i.               a) Hitungkan kos lepas apabila syarikat Rohaimi berhad menukarkan teknik pengeluaran A ke B 
ii.             b) Terangkan tiga masalah asas ekonomi yang berkaitan dalam situasi di atas. 
Jawapan

a) 5 kg Bihun ( 40 - 35 )

b) i. Apa yang hendak dikeluarkan
       - Laksa atau Bihun

    ii. Berapa yang hendak dikeluarkan
        - 20kg laksa atau 40kg bihun

    iii. Bagaimana hendak dikeluarkan
        - Kaedah pengeluaran A atau B

* Arab Saudi
* China

4. a) Apakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh kedua-dua negara tersebut

    b) Jelaskan tiga kelebihan sistem ekonomi yang diamalkan oleh negara Arab Saudi berbanding negara China.

    c) Bezakan sistem ekonomi negara Arab Saudi dengan sistem ekonomi negara China

Jawapan

a) Arab Saudi - Sistem ekonomi Islam
    China - Sistem ekonomi perancangan pusat
* jawapan mestilah secara berpasangan

b) .     i. Arab Saudi mengamalkan persaingan sihat menyebabkan sumber digunakan dengan sebaiknya. Manakala sistem ekonomi China tidak mewujudkan persaingan yang menyebabkan sumber tidak digunakan secara efisen.
-       ii. Motif keuntungan berpatutan (bukan riba) dan kebajikan masyarakat dipentingkan di Arab Saudi, berbanding di China tidak mementingkan keuntungan. Pihak swasta mengeluarkan barang untuk memaksimumkan keuntungan pada masa yang sama kerajaan memastikan kebajikan masyarakat terjamin . Hanya kerajaan sahaja yang mengeluarkan barangan.
-       iii. Pilihan bebas asalkan barangan halal diamalkan Arab Saudi. Tiada pilihan, rakyat perlu menerima apa yang dikeluarkan oleh kerajaan China.  

      c)
Sistem ekonomi Islam
Sistem ekonomi perancangan pusat
Sumber ekonomi milik Tuhan
Sumber ekonomi milik kerajaan
Individu bebas memilih barangan yang halal
Pilihan tidak bebas
Wujud persaingan sihat
Tiada wujud persaingan
Harga ditentukan oleh mekanisme harga
Harga ditentukan oleh keANALISIS TOPIK PENTING EKONOMI ASAS 2015

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Definisi
Masalah ekonomi
Masalah asas ekonomi
Jenis barang
Sistem ekonomi
SEK, SEPP
Islam
SEK,
SEPP
SEK, SEI
SEI
SEC
SEI
SEC
SEC
SEK
SEI
SEPP

BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Pekerjaan
Jenis Pendapatan
Sumber pendapatan
Pendapatan bolehguna
Keperluan dan kehendak
Perbelanjaan penggunaan
Belanjawan peribadi
Tabungan, pinjaman dan pelaburan
Pel
Tab
Pel
Pinj
Pinj
Pelaburan

BAB 3 : ISIRUMAH SEBAGAI PENGGUNA

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Definisi dan peranan Isi rumah
Hukum permintaan
Penentu permintaan
Keanjalan permintaan


BAB 4 : FIRMA SEBAGAI PENGELUAR

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Definisi dan peranan firma

Pengeluaran
Kos
Hukum penawaran
Penentu penawaran
Keanjalan penawaran


BAB 5 : PASARAN

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Definisi pasaran
Pasaran barang
Pasaran faktor
Aliran pusingan


TINGKATAN 5:

BAB 1 : WANG, BANK, DAN INSTITUSI KEWANGAN BUKAN BANK

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Wang
Bank pusat
Bank perdagangan
Bank Islam
IKBB


BAB 2 : KEGIATAN EKONOMI NEGARA

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Struktur ekonomi
Masalah dan kesan  sektor utama
Faktor perubahan
Kesan perubahan
Hasil kerajaan
Perbelanjaan kerajaan
Tujuan belanjawan
Hutang negara


BAB 3 : HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA

Subtopik
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Perdagangan antarabangsa
Imbangan perdagangan dan pembayaran
Pertukaran asing
KPA
Kesan perubahan KPA
Kesan perubahan eksport dan import